Підприємство

Про нас

Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області” є  юридичною особою публічного права,засноване на державній власності і належить до сфери управління Вінницької обласної державної адміністрації. При виконанні основних завдань Підприємство підзвітне і підконтрольне Органу управління майном. У  своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарський кодексом України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно- правовими актами міністерств та відомств України, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є виконання функцій замовника та технічного нагляду:

 • під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточних ремонтів і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточних ремонтів і експлуатаційного утримання автомобільних доріг і вулиць комунальної форми власності, за наявності відповідних рішень Органу управління майном та органу місцевого самоврядування.

Предмет діяльності Підприємства:

 • виконання завдань в рамках єдиної державної політики у сфері розвитку,будівництва,реконструкції та модернізації об’єктів дорожнього господарства,що формується Міністерством інфраструктури України та реалізується Державним агентством автомобільних доріг України, в частині розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в межах фінансових ресурсів, що спрямовуються в дорожнє господарство згідно з чинним законодавством України;
 • визначення у межах повноважень, напрямів використання коштів, що надходять на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів;
 • надання пропозицій головному розпоряднику коштів щодо включення до  переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, проектів з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • організація і проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення виконання будівництва, реконструкції, ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до чинного законодавства України, а також доріг і вулиць комунальної форми власності, з урахуванням п. 1 Розділу 3 Статуту;
 • сприяння Органу управління майном у реалізації його повноважень, завдань та функцій;
 • впровадження заходів з організації будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також доріг і вулиць комунальної форми власності, з урахуванням п. 1 Розділу 3 Статуту, відповідно до державних будівельних норм, стандартів та переліків об’єктів, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд;
 • виконання функцій одержувача коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
 • організація внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням коштів, що надходять на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також доріг і вулиць комунальної форми власності, з урахуванням п. 1 Розділу 3 Статуту, з урахуванням положень чинного законодавства України;
 • забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення згідно зі встановленими нормативами, а також доріг і вулиць комунальної форми власності, з урахуванням п. 1 Розділу 3 Статуту;
 • аналіз на регіональному рівні інформації про стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та безпеки дорожнього руху;
 • організація проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості автомобільних доріг загального користування місцевого значення, відповідних інженерних мереж і споруд, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості;
 • внесення пропозицій щодо підготовки та організації виконання державних та місцевих програм з питань стосовно підвищення рівня безпеки дорожнього руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення на обласному рівні;
 • організація на регіональному рівні виконання програм розвитку та функціонування (з питань, що належать до компетенції) об’єктів дорожнього сервісу у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 • розробка і здійснення у взаємодії з іншими органами, установами та організаціями заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • внесення пропозицій щодо реалізації технічної політики з впровадження прогресивних проєктних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій;
 • участь у підготовці пропозицій щодо визначення об’єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • впровадження заходів щодо організації охорони автомобільних доріг місцевого значення відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • впровадження та забезпечення функціонування автоматизованих систем управління, зв’язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення;
 • організація необхідних заходів у разі виникнення стихійного лиха;
 • проведення мобілізаційної підготовки автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • взаємодія з структурними підрозділами облдержадміністрації, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • виконання функцій балансоутримувача автомобільних доріг загального користування місцевого значення у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;
 • облік та паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення, інженерних комунікацій і споруд;
 • надання статистичної та іншої звітності відповідним уповноваженим органам;
 • здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством України.