Публічна інформація

Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага директора та заступників директора ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області" за лютий 2023 року

Оплата праці директора

Структура оплати праці директора

Матеріальне забезпечення директора згідно контракту складається з:

посадового окладу;

премії за підсумками роботи за квартал та рік;

матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки.

Заробітна плата  виплачується за рахунок коштів Підприємства в межах  Кошторису видатків, затвердженого Органом управління майном.

Принципи формування оплати праці

Основні принципи формування оплати праці визначено:

Розпорядженням Вінницької ОДА від 15 березня 2019 року №198 «Деякі питання оплати праці директора Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»;

Розмір оплати праці директора

Розмір матеріального забезпечення директора визначається контрактом з керівником Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» від 09 лютого 2021 року.

Інші виплати та додаткові блага.

Інші виплати та додаткові блага директора визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» та Колективним договором Підприємства.

Оплата заступника директора

Структура оплата праці заступника директора

Заробітна плата заступників директора складається з:

основної заробітної плати (посадового окладу);

додаткової заробітної плати;

інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Заробітна плата заступника директора виплачується за рахунок коштів Підприємства в межах  Кошторису видатків, затвердженого Органом управління майном. Структура оплати праці заступника директора визначається у відповідності до Інструкції зі статистики заробітної плати, що затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5.

Принципи формування оплати праці заступника директора

Основні принципи формування заробітної плати заступника директора визначено Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про оплату праці», Законом України «Про колективні договори та угоди», Галузевою угодою між Державним агентством автомобільних доріг України і Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України.

Розмір оплати праці заступника директора

Розмір посадового окладу визначається згідно умов Галузевої угоди між Державним агентством автомобільних доріг України і Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, Колективного договору Підприємства.

Преміювання заступника директора, встановлення доплат та надбавок до посадового окладу здійснюється на загальних умовах із дотриманням чинного Колективного договору Підприємства.

На виконання вимог чинного законодавства, Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» публікує наступну інформацію: загальний розмір заробітної плати (із урахуванням відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення, додаткового блага та інших нарахувань), за фактично відпрацьований час, виплачений за лютий 2023 року директору становив 66 291,00 грн., першому заступнику директора – 38 118,00 грн.