Оголошення

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

«Капітальний ремонт мосту на км 9+087 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-18-04 Теплик-Росоша-Погоріла (с.Росоша, Теплицького району), в межах Вінницької області»

1. Інвестор (замовник): ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області".

Поштова і електронна адреса -  21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 15-А, e-mail: [email protected]

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва: міст розташований в с.Росоша, Теплицького району Вінницької області на км 9+087 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-18-04 Теплик-Росоша-Погоріла

3. Характеристика діяльності (об'єкта):

Водопропускна споруда розташована на автомобільній дорозі ІІІ технічної категорії. Відповідно до ДБН В.2.3-4 та ГБН В.2.3-218-007:2012 планована діяльність (капітальний ремонт водопропускної споруди) та проектований об’єкт (водопропускна споруда) належать до 3 екологічного класу.

Планована діяльність та проектований об’єкт не підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля. Будівництво об’єкту та безпосередньо сам об’єкт не є джерелом транскордонного впливу.

Технічні і технологічні дані кількість смуг руху - 2; ширина смуги руху – 3,5 м, в межах населеного пункту – 3,50; Клас навантаження – А-15 та НК-100.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

Капітальний ремонт мосту на км 9+087 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-18-04 Теплик-Росоша-Погоріла в межах Вінницької області дозволить:

 • здійснювати стале функціонування дороги;
 • уникнути затоплення і заболочування територій;
 • підвищити безпеку руху автотранспорту;
 • підвищити рівні екологічної безпеки.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних  у постійне користування – в межах проектної смуги відведення, у тимчасове користування – згідно з проектними рішеннями щодо розташування та розмірів будмайданчика;

Сировинних:

 • ґрунт (при влаштуванні земляного полотна);
 • цемент, пісок, щебінь, асфальтобетон (при влаштуванні водопропускної споруди та дорожнього одягу);
 • енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) визначається робочим проектом;
 • водних визначається робочим проектом;
 • трудових визначається робочим проектом;

6. Транспортне забезпечення: (при будівництві й експлуатації) доставка  персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, мостобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог ГБН В.2.3-218-007:2012 "Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування".

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: зняття родючого шару ґрунту, його складування та використання при рекультивації порушених земель.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на нав­колишнє середовище:

 • клімат і мікроклімат - не передбачається;
 • повітряне - забруднення викидами відпрацьованих газів двигунів; пилоутворення; шумове забруднення та вібрація;
 • водне - тимчасові зміни умов поверхневого стоку під час земляних робіт; забруднення скидами зливових і талих стічних вод з дорожнього покриття (під час експлуатації);
 • ґрунт - забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, хімічне забруднення від викидів автотранспорту, забруднення сміттям та хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів (під час експлуатації);
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти -   Території та об'єкти природно-заповідного фонду та наземні шляхи міграції тварин в безпосередній близькості біля ділянки дороги, що проектується, відсутні;
 • навколишнє соціальне середовище (населення) - тимчасові незручності для учасників дорожнього руху (під час будівництва); підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху, покращення стану навколишнього середовища в межах смуги впливу автомобільної дороги (під час експлуатації);
 • навколишнє техногенне середовище -  перевлаштування комунікацій (під час будівництва); забезпечення нормативних техніко-експлуатаційних показників водопропускної споруди, поліпшення транспортної інфраструктури (під час експлуатації).

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

 • відходи будівельних робіт – повторне використання, утилізація;
 • побутові відходи – вивезення у спеціально відведені місця.

11. Обсяг виконання ОВНС:  згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: з матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції на протязі 30 календарних днів з моменту публікації за адресою: ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області", 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 15-А, тел. : (0432) 56-00-89 e-mail: [email protected]