Оголошення

Заява про наміри та екологічні наслідки капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-03-05 Вороновиця-Тиврів-Шаргород км 28+800 – км 40+000, протяжністю 11,2 км в межах Вінницької області

ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» планує проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-03-05 Вороновиця-Тиврів-Шаргород км 28+800 – км 40+000, протяжністю 11,2 км в межах Вінницької області.

Екологічний клас об’єкту – ІІІ (згідно з п. 4.4 ГБН В.2.3-218-007:2012). Планована діяльність не належить до видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку у відповідності до частини 2 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Початок ділянки дороги О-02-03-05 Вороновиця-Тиврів-Шаргород прийнято на км 28+721,04, закінчення на км 40+000.

Проектом передбачається поширення проїзної частини дороги для досягнення нормативних даних. Проектуєма ширина смуги руху для дороги ІII категорії - 3,5 м, укріплювальна смуга по типу основного покриття - 0,5 м.

Дорога  безбордюрного профілю. Траса дороги проходить по існуючому напрямку в межах земляного полотна в смузі існуючого відводу.

Технічні і технологічні дані ділянки автомобільної дороги після капітального ремонту:

Категорія дороги – ІІІ;

Ширина земляного полотна – 12,00 м;

Ширина смуги руху – 3,5 м;

Кількість смуг руху по дорозі – 2;

Розрахункова швидкість руху – 60 км/год;

Існуюча інтенсивність руху – 723 авт./добу;

Перспективна інтенсивність руху – 2059 авт./добу;

Поздовжній ухил (максимальний ) -40%;

Мінімальний повздовжній похил - 3%;

Дорожній одяг з капітальним типом покриття.

Можливі негативні прояви під час проведення  капітального  ремонту  буде мати тимчасовий та локальний характер і зменшиться шляхом застосування локальних заходів з пилоподавлення, шумозахисту, організації раціонального будівельного процесу та розроблення схем організації тимчасового руху на час виконання робіт. Після здійснення капітального ремонту будуть дотриманні всі нормативні санітарно-гігієнічні показники на межі найближчої житлової забудови.

Введення в дію об’єкта забезпечить кращий рух транспорту, позитивно вплине на: екологічний та санітарний стан району, експлуатаційні якості дороги, швидкість та комфорт проїзду, безпеку дорожнього руху. Внаслідок перевлаштування інженерних комунікацій збільшується надійність їх роботи і це є позитивним впливом на техногенне середовище.

Соціальний аспект планованої діяльності носить тимчасовий негативний вплив через обмеження руху у зоні проведення робіт та постійний позитивний вплив через покращення умов руху, підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення негативного навантаження на навколишнє середовище.

При проведенні капітального ремонту та експлуатації дороги будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні та територіальні обмеження згідно з діючими нормативними документами та галузевими будівельними нормами України ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги для автомобільних доріг. Проектування».

Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати на адресу: Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-А, телефон: +38 0432 56-00-89, е-mail: dp_smad@vin.gov.ua. Фактична адреса: 21027, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 40.