Оголошення

Заява про наміри "Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-20-16 (Тульчин-Тростянець-Бершадь) – станція Демківка, км 0+000 – км 4+240"

Інвестор (замовник):Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». Юридична й електрона адреса: 21050 м. Вінниця, вул. Соборна, 15А.
E-mail: [email protected]

Місце розташування майданчиків (трас): на території Тростянецького району Вінницької області. Початок та кінець ділянки мають координати (широта та довгота): 48.538432391 , 29.080845247 та 48.57125577 , 29.088458176 відповідно.                                                    

Характеристика діяльності (об’єкту): капітальний ремонт дорожнього покриття, яким передбачається: влаштування нового дорожнього одягу замість пошкодженого існуючого, влаштування дорожніх знаків, дорожніх огороджень бар’єрного типу на ділянках доріг, ремонт штучних споруд та ін. Транскордонний вплив відсутній.                                   

(орієнтовано за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)

Технічні і технологічні дані: категорія автомобільної дороги – ІV: розрахункова швидкість – 90 км/год; кількість смуг руху – 2; ширина смуги руху – 3,00 м; ширина проїзної частини – 6,00 м; ширина узбіччя – 2,00 м, у тому числі укріпленої смуги – 0,50 м; найменший радіус кривої, прийнятий у проекті – 20 м; найменший радіус кривої у профілі: опуклої – 5500 м, увігнутої – 1789 м; найбільший поздовжній похил – 67 ‰; найменша відстань видимості для зупинки автомобіля -175 м. Для відведення води з проїзної частини влаштовуються скиди води. Протяжність ділянки ремонту – 4,24 км.                                                            

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)

5. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: капітальний ремонт дорожнього покриття в зв’язку з його незадовільним станом.                                                        

6. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

земельних: додатковий відвід земель не потребується;                                                                  

(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних: щебенево-піщана суміш з місцевих кар’єрів, асфальтобетон на бітумі;                      (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): не потребується;                                                   

(види, об’єми, джерела)

водних: не потребується;                                                                                                           

(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)

трудових: у період будівництва забезпечує підрядник.                                                            

                                                                                              

6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): транспортні засоби підрядника.                                                                                                                                                        

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: відсутні.                         

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потребується.                                                                                                                                   

ДБН А.2.2-1-2003

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат - не очікується;                                                                                        

геологічне середовище - не очікується;                                                                                                 

повітряне – у період будівництва й експлуатації - викиди забруднюючих речовин і шумовий вплив від механізмів і автотранспорту в межах нормативно-допустимих значень. Планована діяльність чинитиме опосередкований позитивний вплив за рахунок приведення параметрів автомобільної дороги до нормативних, що забезпечує рівномірний рух транспорту зі сталою швидкістю, який сприяє зменшенню витрати палива транспортними засобами та зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшенню шумового впливу;                

водне - при будівництві – не очікується; при експлуатації – вміст забруднюючих речовин у скидах поверхневого стоку з автомобільної дороги не перевищуватиме нормативних значень;   

ґрунт - не очікується ;                                                                                                                      

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - не очікується; заповідні об’єкти відсутні;         

навколишнє соціальне середовище (населення) - поліпшення умов проживання населення за рахунок підвищення рівня транспортного сполучення між населеними пунктами, забезпечення екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності в результаті капітального ремонту дорожнього покриття;                                                                                                                  

навколишнє техногенне середовище - не очікується;                                                                       

10. Відходи виробництва та можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи, які утворюватимуться при реалізації планованої діяльності, передаватимуться спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності, на утилізацію згідно з укладеними договорами.                    

Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003, за всіма компонентами довкілля.            

12. Участь громадськості: заява про наміри та заява про екологічні наслідки публікуються в ЗМІ. Подача пропозицій приймається протягом місяця після публікації Заяви про наміри у ЗМІ до Олександрівської сільської ради за адресою: 24333, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Олександрівка, вул. Соборна, будинок 30 В тел. +380 4343 27-6-42. З матеріалами робочого проєкту й ОВНС можна ознайомитися за адресою: 21050 м. Вінниця, вул. Соборна, 15А, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області».                                                 

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проєкту і ОВНС, подачи пропозицій)