Оголошення

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

Юридична адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 15-А,

e-mail: [email protected]

Фактична адреса:21027, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 40

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Вінницька область, Чернівецький район,с. Вила-Ярузькі.

3. Характеристика діяльності (об’єкта):(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять екологічну небезпеку)   

Капітальний ремонт автомобільного мосту на км 12+650 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-24-03 Чернівці-Букатанка, яким передбачається: заміна алюмінієвої прогонової споруди, ремонт і посилення існуючих прогонових споруд, влаштування нового дорожнього одягу, монтаж мостового бар’єрного огородження, монтаж перильного огородження тротуарів.

Транскордонний вплив відсутній.

Технічні і технологічні дані:

категорія автомобільної дороги – ІV, довжина споруди – 82,0 м.

 4.Соціально-економічна необхідність планової діяльності:

     капітальний ремонт автомобільного мосту в зв’язку з його непрацездатним станом.

5.  Потреба в ресурсах при будівництва і експлуатації:

земельних (площа земель, що вилучаються в тимчасове  і постійне користування, вид  користування):    додаткового землевідводу не потребує.

сировинних (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)  

при будівництві передбачається використання  гравійно-піщаної суміші, щебню, цементу, бітуму, цементобетонну, залізобетону та асфальтобетону.

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): не потребує.

водних (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення):

Тимчасове водопостачання будівельного майданчика для потреб виробничого водоспоживання, протипожежного водопостачання передбачається: привозною водою, яка доставляється до місць виконання робіт автоцистернами від місцевих джерел та від існуючих районі будівництва водопроводів.

 Для працівників передбачена  привізна бутильована вода  питної якості .

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): транспортне забезпечення на період будівництва вирішується проектом  організації будівництва.

7.Екологічні та інші обмеження планової діяльності:

дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони;

дотримання норм зберігання та утилізації  відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка  і захист території за варіантами:вирішується проектом.

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат — не очікується;

геологічне середовище — не очікується;

повітряне – часткові викиди відпрацьованих газів від двигунів та механізмів, шум;

водне — тимчасові зміни умов поверхневого стоку, можливе часткове забруднення скидами стічних вод з дорожнього покриття та при будівництві;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — не очікується; заповідні об’єкти відсутні;

навколишнє соціальне середовище (населення) — поліпшення умов проживання населення за рахунок підвищення рівня транспортного сполучення між населеними пунктами, забезпечення екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності в результаті капітального ремонту мосту;

навколишнє техногенне середовище — не очікується.

10 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:-- відходи,  що утворюються під час будівництва, вивозяться згідно з лімітами та дозволами.

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1 2003 п. 1.7

12. Участь громадськості:   заява про наміри публікується в ЗМІ. Подача пропозицій приймається протягом місяця після публікації. Заяви про наміри у ЗМІ за адресою:  21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 15-А,

e-mail: [email protected]

Фактична адреса: 21027, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 40.