Оголошення

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Капітальний ремонт мосту на км 2+247 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-14-52 /Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка/- Немирів в межах Вінницької області.

Інвестор (замовник) ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області" Поштова і електронна адреса - 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 15-А, e-mail: [email protected]t

Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) м. Немирів, вул.Горького км 2+247 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-14-52_______________________________________________________________________

Характеристика діяльності (об'єкта)

Мостова споруда (міський автодорожній міст) на автомобільній дорозі II технічної категорії згідно з ДБН В.2.3-4:2007. Відповідно до ГБН В.2,3-218-007-2012 планована діяльність (капітальний ремонт мостової споруди) та проектований об’єкт (мостова споруда на дорозі II категорії) належать до III екологічного класу (капітальний ремонт мосту І рівня відповідальності за ДБН В.2.3-14:2006). Планована діяльність та проектований об’єкт не підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля. Будівництво об’єкту та безпосередньо сам об’єкт не є джерелом транскордонного впливу.

Технічні і технологічні дані

кількість смуг руху - 2; ширина смуги руху - 3,0 м; смуги безпеки по 1.25м, тип мосту за довжиною - малий (12,56 м). Габарит (проїзна частина +тротуар) - Г-8,5 +2,5+2,0=13 м , Довжина прогонів - 12,56 (однопролітний), Клас навантаження - А-15 та НК-100.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності Капітальний ремонт мосту на км 2+247 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-14-52 /Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка/ - Немирів в межах Вінницької області дозволить:

 •  забезпечити сучасний рівень транспортно-експлуатаційних параметрів дороги:
 •  знизити собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час перебування їх у дорозі;
 • підвищити безпеку руху автотранспорту;
 • підвищити рівні екологічної безпеки.

Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних у постійне користування - в межах проектної смуги відведення, у тимчасове користування — згідно з проектними рішеннями щодо розташування та розмірів будмайданчика;

Сировинних: ґрунт (при влаштуванні земляного полотна); цемент, пісок, щебінь, асфальтобетон (при влаштуванні мосту та дорожнього одягу);

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) визначається робочим проектом;

водних визначається робочим проектом:

трудових визначається робочим проектом:

Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) доставка персоналу. будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, мостобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог ВБН В.23-218-007-98 "Екологічні вимоги до автомобільних доріг (проектування)".

Необхідна еколого-інженерка підготовка і захист території за варіантами зняття родючого шару ґрунту, його складування та використання при рекультивації порушених земель.

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації-) на навколишнє середовище:

 • клімат і мікроклімат - не передбачається:
 • повітряне - забруднення викидами відпрацьованих газів двигунів: пилоутворення; шумове забруднення та вібрація;
 • водне - тимчасові зміни умов поверхневого стоку під час земляних робіт: забруднення скидами зливових і талих стічних вод з дорожнього покриття (під час експлуатації):
 • грунт - забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, хімічне забруднення від викидів автотранспорту, забруднення сміттям та хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів (під час експлуатації);
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - Території та об'єкти природно- заповідного фонду та наземні шляхи міграції тварин в безпосередній близькості біля ділянки дороги, що проектується, відсутні;
 • навколишнє соціальне середовище (населення) - тимчасові незручності для учасників дорожнього руху (під час будівництва); підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху, покращення стану навколишнього середовища в межах смуги впливу автомобільної дороги (під час експлуатації);
 • навколишнє техногенне середовище - перевлаштування комунікацій (під час будівництва); забезпечення нормативних техніко-експлуатаційних показників мосту, поліпшення транспортної інфраструктури (під час експлуатації).

Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення -

відходи будівельних робіт - повторне використання, утилізація; побутові відходи - вивезення у спеціально відведені місця.

Обсяг виконання ОВНС- згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003.

Участь громадськості з матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області", 21050, Вінницька обл, місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 15-А, тел. : (0432) 56-00-89, е-mail: [email protected].