Оголошення

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник):     Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

Поштова  адреса і електронна адреса:    

Юридична адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 15-А,

Фактична адреса: 21027, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 40

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Вінницька область, Немирівський район, с. Семенки–с.Нижча Кропивна.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): (орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять екологічну небезпеку)   

Капітальний ремонт автомобільного мосту на км 36+290 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-05 Торків-Брацлав-Ситківці-Леухи-станція Монастирище, в межах Вінницької області, яким передбачається: капітальний ремонт опор, ремонт і посилення існуючих прогонових будов, влаштування нового дорожнього одягу замість пошкодженого дорожнього одягу, встановлення нових каркасів, сіток і закладних деталей накладної плити, бетонування накладної плити, встановлення бордюрних каменів на мосту та на підходах, укладання арматурних сіток тротуарів, бетонування плит тротуарів, укладання асфальту на проїзній частині, заповнення деформаційних швів мастикою, монтаж мостового бар’єрного та перильного огородження тротуарів. Транскордонний вплив відсутній.

Технічні і технологічні дані:

категорія автомобільної дороги – ІV, довжина споруди – 50,50 м.

 4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності:

     капітальний ремонт автомобільного мосту в зв’язку з його незадовільним станом.

5.  Потреба в ресурсах при будівництва і експлуатації:

земельних (площа земель, що вилучаються в тимчасове  і постійне користування, вид  користування):    додаткового землевідводу не потребує.

сировинних (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)  

при будівництві передбачається використання  гравійно-піщаної суміші, щебню, цементу, бітуму, цементобетонну, залізобетону та асфальтобетону.

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): не потребує.

водних (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення):

Тимчасове водопостачання будівельного майданчика для потреб виробничого водоспоживання, протипожежного водопостачання передбачається: привозною водою, яка доставляється до місць виконання робіт автоцистернами від місцевих джерел

Для працівників передбачена  привізна бутильована вода  питної якості .

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):

транспортне забезпечення на період будівництва вирішується проектом  організації будівництва.

7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності:

дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони;

дотримання норм зберігання та утилізації  відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка  і захист території

за варіантами: вирішується проєктом.

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на

навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат — не очікується;

геологічне середовище — не очікується;

повітряне – викиди відпрацьованих газів від двигунів та механізмів, шум;

водне — тимчасові зміни умов поверхневого стоку, можливе забруднення скидами стічних вод з дорожнього покриття та при будівництві;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — не очікується; заповідні об’єкти відсутні;

навколишнє соціальне середовище (населення) — поліпшення умов проживання населення за рахунок підвищення рівня транспортного сполучення між населеними пунктами, забезпечення екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності в результаті капітального ремонту мосту;

навколишнє техногенне середовище — не очікується.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,

знешкодження або безпечного захоронення:       

відходи, що утворюються під час будівництва, вивозяться згідно з лімітами та дозволами.

11. Обсяг виконання ОВНС:  відповідно до ДБН А.2.2-1 2003 п. 1.7

12. Участь громадськості: Подача пропозицій приймається протягом місяця після публікації Заяви про наміри за адресою: 21027, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 40.