Оголошення

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Об'єктом проектованої діяльності є капітальний ремонт мосту на км 15+128 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-03 границя Хмельницької області - Слобода Кустовецька в межах Вінницької області.

Міст знаходиться в с.Торчин Хмільницького району Вінницької області.

1. ПЕРЕЛІК ВПЛИВІВ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Вплив на всі компоненти навколишнього середовища незначний і проявляється по двох аспектах – під час виконання будівельно – монтажних робіт (короткочасний вплив), та під час експлуатації мосту після капітального ремонту (довготривалий вплив).

1.1 Негативний вплив на навколишнє середовище під час виконання будівельно – монтажних робіт незначний з розрахунку 1350 маш.год. при терміні виконання робіт впродовж 4 календарних місяців.

1.2 Негативний вплив на навколишнє середовище від руху автотранспорту після капітального ремонту також незначний і зменшиться порівняно з періодом до капітального ремонту. Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, зокрема на повітря, від руху автотранспорту відбудеться за рахунок покращення умов руху. Як наслідок проїзду по мосту на більшій швидкості, на більш високих передачах і відповідно зменшенню викидів в повітря. Зменшення негативного впливу на водне середовище та ґрунти відбувається внаслідок організованого водовідводу атмосферних опадів з мосту за межі мосту вздовж бордюрів. Вода відводиться на підходи автодороги до мосту і далі по укосам укріплених геограткою та щебенем на прилеглу територію, це виключає попадання забруднених вод з моста безпосередньо в річку (струмок).

2. ПЕРЕЛІК ЗАЛИШКОВИХ ВПЛИВІВ

Вплив даного об’єкту в забруднення компонентів навколишнього середовища незначний і не має тенденції до накопичення на прилеглій територіє.

2.1 Вплив на повітря.

Розрахунки розділу ОВНС показали, що ні по яким викидам в атмосферу немає перевищення показників ГДК та ОБРД. Викиди розсіюються в атмосфері.

2.2 Вплив на водне середовище та ґрунти.

Забруднюючі речовини, що утворюються на покритті моста, в тому числі і протиожеледні матеріали відводяться за межі моста і не попадають безпосередньо в річку і також розсіюються, розбавляються подальшими опадами і вимиваються з прилеглої території.

2.3 Вплив на тваринний та рослинний світ.

Тварини, що розповсюджені на даній території, переважно земноводні та землерийні, по мірі просування підготовки робіт мають можливість покинути зону проведення робіт, а з часом повернутися на прилеглу територію.

Порушений рослинний покрив відновлюється самосівом рослин.

На інші компоненти навколишнього середовища вплив відсутній.

3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища.

Замовник гарантує виконання заходів по охороні навколишнього середовища передбачених даною проектною документацією, вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності, а проектувальник гарантує необхідні та достатні проектні рішення направлені на охорону навколишнього середовища.