Оголошення

Заява про екологічні наслідки щодо робочого проєкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-20-16 (Тульчин-Тростянець-Бершадь) – станція Демківка, км 0+000 – км 4+240, протяжністю 4,24

Реалізація проєктних рішень робочого проєкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-20-16 (Тульчин-Тростянець-Бершадь) – станція Демківка, км 0+000 – км 4+240, протяжністю 4,24 км, в межах Вінницької області» здійснюється в Тростянецькій ОТГ Гайсинського району Вінницької області.

Метою робочого проєкту є створення більш комфортних умов проживання населення в Тростянецькій ОТГ Гайсинського району Вінницької області, а також покращення стану інфраструктури району в цілому.

Згідно з технічними рішеннями передбачається капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги, реалізація чого дозволить:

 - знизити рівень викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, забезпечивши тим самим покращення стану довкілля та здоров’я населення, що мешкає на прилеглій до автомобільної дороги території;

- поліпшити послуги транспортних перевезень населення завдяки підвищенню швидкості, безпеки та комфортабельності дорожнього руху, створити умови для безпечного переміщення населення, що позитивно вплине на соціальне середовище.

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття супроводжуватиметься надходженням в атмосферне повітря забруднюючих речовин від роботи автотранспортних засобів і будівельних механізмів, шумовим впливом на навколишнє середовище від працюючої техніки, але впливи від даних джерел впливів носитимуть тимчасовий і локальний характер.

Валові викиди забруднюючих речовин від роботи ДВЗ автотранспорту і будівельної техніки за період проведення робіт складуть: оксид вуглецю – 9,608 т, діоксид азоту – 1,299 т, діоксид сірки – 0,185 т, вуглеводні граничні –1,105 т, сажа – 0,246 т. При навантажувально-розвантажувальних роботах в атмосферне повітря буде виділятися пил неорганічний зі вмістом SiО2 < 20% – 0,858 т, при зварювальних роботах - оксид заліза – 0,0002 т, діоксид марганцю – 0,00002 т.

Викиди за весь час проведення робіт, що становить 7,0 місяців, не перевищать санітарно-гігієнічних нормативів, істотного впливу на атмосферне повітря очікувати не слід.

Капітальний ремонт дорожнього покриття дозволить ліквідувати викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що виділяються від зруйнованого дорожнього покриття, а також знизити викиди від автотранспорту завдяки нормалізації дорожнього руху, забезпечуючи тим самим поліпшення стану навколишнього середовища в районі існуючої автомобільної дороги.

Викиди від автотранспорту, що рухатиметься даною автомобільною дорогою після капітального ремонту, будуть значно знижені завдяки нормалізації дорожнього руху.

Шумовий вплив від працюючої техніки у період будівництва на межі найближчої житлової забудови складе 39,3 дБА, у період експлуатації автомобільної дороги – 26,1 дБА, що не перевищить допустимих санітарно-гігієнічних нормативів - 55,0 дБА в денний час доби та 45,0 дБА – в нічний час доби, не призведе до негативного впливу на здоров'я населення, яке мешкає на території, прилеглій до ділянки автомобільної дороги, що ремонтується.

Джерел негативних впливів на інші компоненти природного середовища (клімат і мікроклімат, геологічне середовище, поверхневі та підземні води, рослинність, тваринний світ, заповідні об'єкти) в ході реалізації робочого проєкту не з'являється.

При проведенні капітального ремонту автомобільної дороги утворюватимуться наступні види відходів: будівельні відходи (135,216 т), брухт чорних металів (0,2 т), недогарки електродів (0,002 т), тверді побутові відходи (2,398 т), відходи асфальтобетону (700,39 т), відходи деревини (312,9 т) і рідкі побутові відходи (189,0 т), у період експлуатації автодороги відходи не утворюватимуться. Усі відходи, що утворюватимуться в процесі капітального ремонту автомобільної дороги, підлягають утилізації, захороненню або переробці на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності, згідно з укладеними договорами. Для розміщення відходів, що утворюватимуться в процесі капітального ремонту дорожнього покриття, додаткові земельні площі не використовуватимуться, джерел негативних впливів відходів на навколишнє природне середовище в період будівництва та експлуатації не утворюватиметься.

У соціальному плані робочий проєкт слід вважати позитивним за рахунок створення комфортних умов для життєдіяльності та позитивного впливу на стан здоров’я населення в результаті зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і поліпшення умов життєдіяльності.

Комплекс технічних рішень, передбачених робочим проєктом, не представляє небезпеки для навколишнього середовища.

Відповідальність за дані зобов'язання по реалізації проєктних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища, вимог екологічної безпеки на всіх етапах капітального ремонту дорожнього покриття бере на себе Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області».