Часті питання

Участь органів місцевого самоврядування у фінансуванні послуг по утриманню автомобільних доріг місцевого значення Вінницької області

Рекомендації щодо механізму спрямування коштів місцевих бюджетів на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування

Рекомендації розроблені з метою встановлення єдиного підходу щодо спрямування коштів для фінансового забезпечення виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Вінницької області.

Відповідно до підпункту "в" пункту 10 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року №2456-VI до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать зокрема видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення.

Також, підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  передбачено, що до повноважень  виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва належать організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту шляхів місцевого значення.

Виконавчі органи місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, приймають рішення щодо фінансової участі у реалізації проектів з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг міс цевого значення.

1. На сесії органу місцевого самоврядування приймається рішення,  щодо виділення коштів по загальному (спеціальному) фонду бюджету:

  • у разі розподілу власних коштів місцевого бюджету: КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2610 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
  • у разі розподілу благодійної цільової допомоги: КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по КЕКВ 2610 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Метою здійснення даних видатків зазначається: оплата виконання робіт по експлуатаційному утриманню та поточному дрібному ремонту автомобільної дороги із зазначенням індексу та назви дороги.

Одержувачем коштів визначають Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»  (далі - Підприємство).

2. Розробляється  Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік відповідно до прийнятої програми на 2021 рік сільської, селищної, міської ради або об’єднаної територіальної громади (далі – орган місцевого самоврядування).

3. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік затверджується розпорядженням органу місцевого самоврядування або іншим розпорядчим документом.

4. Проект договору з Підприємством про виділення коштів на здійснення видатків по наданню послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Вінницькій області складається органом місцевого самоврядування відповідно до форми, яку можна знайти в кінці сторінки даного документу.

5. В подальшому, на підставі супровідного листа органу місцевого самоврядування для погодження та підписання договору, документи згідно переліку, подаються особисто (нарочно) або надсилаються поштою на адресу Підприємства.

6. Підприємство за результатом розгляду, отриманих документів, та відповідно до Переліку першочергових автомобільних доріг загального користування місцевого значення області для спрямування коштів субвенції у 2021 році, складеного Управлінням дорожнього господарства Вінницької ОДА, приймає рішення щодо укладання даного договору.

7. Договір укладений між органом місцевого самоврядування та Підприємством погоджується Управлінням дорожнього господарства, та відповідно вступає в силу з моменту його підписання сторонами.

8. Відповідно до вимог чинного законодавства України та умов договору, орган місцевого самоврядування має право :

  • контролювати кошти протягом усього періоду їх використання під час виконання ремонтних робіт;
  • отримувати від Підприємства інформацію щодо виконавця послуг, використання коштів, ходу надання послуг;
  • отримувати від Підприємства підтверджуючі первинні документи щодо вартості та обсягів виконаних робіт Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);
  • у разі наявності невикористаних залишків, повернути кошти до місцевого бюджету.

Документи для завантажування